Sök på webbplatsen

Mikrostöd-Förstudie: gemensamhetsanläggning för VA på Marsö.

Projektinformation

Projektperiod:
2021-05-01 - 2021-12-31
Geografiskt område:
Oskarshamns kommun
Projektägare:
Marsö Byalag
Budget:
Budget: 36 000 kr, Beviljat stöd: 36 000 kr, Privat finansiering: 400 h ideellt arbete
Kontaktperson:
Olle Hultgren

Innehåll

Då Marsö inte ingick i kommunens utbyggnadsplan för kommunalt VA, och den viktigaste frågan för fortsatt utveckling på ön är en väl fungerande hållbar VA-lösning, vill byalaget nu undersöka förutsättningarna. För att komma vidare i VA-frågan behöver en grundligare analys göras av alternativen i syfte att kunna föreslå ett kostnadsberäknat alternativ och efterhöra intresse hos samtliga fastighetsägare. Inom delaktiviteten ska en extern konsult anlitas för att genomföra en VA-utredning. Resultatet ska bearbetas av byalagets medlemmar och utgöra underlag för fortsatt arbete.

Syfte

Syftet med förstudien är att undersöka förutsättningar för en väl fungerande och långsiktigt hållbar VA-lösning för möjlighet till permanentboende, företagande och utveckling på Marsö.

Mål

Målet med delaktiviteten är genomförd VA-utredning som resulterar i en plan för framtida VA lösning.