Sök på webbplatsen

Mikrostöd-Vilda pollinatörer

Projektinformation

Projektperiod:
2022-05-28 - 2022-12-31
Geografiskt område:
Valdemarsviks kommun
Projektägare:
Bo Ottosson enskild firma
Budget:
Budget: 27 400 kr, Beviljat stöd: 27 400 kr, Privat finansiering: 45 h ideellt arbete
Kontaktperson:
Bo Ottosson

Innehåll

Inom delaktiviteter ska genomförarna iordningställa mark och skapa boplatser för vildbin, insekter, ekoxar och vilda pollinatörer på de tre gårdarna Ludden, Stintorp och Myrtorpet. Syftet är att visa och informera om hur man kan öka mångfald av pollinerande insekter för ökat samspel i naturen och jämnare skörd. Aktiviteterna är beredande av mark, plantering av ängsfrön och anläggande av ekoxekuvöser. Aktiviteterna gör i samråd med Länsstyrelse och kommunekolog som kommer följa och dokumentera arbetet. Informationsmaterial om hur man kan skapa boplatser för vilda pollinatörer ska tas fram.

Syfte

Syftet med delaktiviteten är att skapa förutsättningar för biologisk mångfald och öka kunskapen om behovet av vilda pollinatörer.

Mål

Målet med delaktiviteten är att skapa boplatser för vilda pollinatörer på gårdarna och utvärdera utfallet.