Sök på webbplatsen

Mikrostöd-Gårdeby ska växa

Projektinformation

Projektperiod:
2021-10-11 - 2022-06-30
Geografiskt område:
Söderköpings kommun
Projektägare:
Gårdeby friskola ek.förening
Budget:
Budget: 40 000 kr, Stöd: 40 000 kr , Privat finansiering:178 h Ideellt arbete
Kontaktperson:
Ingela Karlbom

Innehåll

Gårdeby Friskola ekonomisk förening driver idag förskola och skola med natur- och musikinriktning. Att
skolan har tillräckligt med elever är viktigt för verksamhetens fortsättning och för Gårdebys utveckling.
Föreningen vill nu även utöka möjligheten till aktiviteter i Gårdeby och starta upp fritidsaktiviteter för barn,
ungdomar samt hemmavarande vuxna. För att öka kännedomen om skolan och de nya fritidsaktiviteterna
ska stödmottagarna inom denna delaktivitet genomföra en marknadsföringsinsats med annonsering och
deltagande på marknader och mässor samt framtagande av informationsmaterial.

Syfte

Syftet med delaktiviteten är att öka kännedomen om förskolan och skolan och få fler barn och elever i verksamheten och bidra till en levande aktiv landsbygd

Mål

Målet med delaktiviteten är en genomförd marknadsföringskampanj och ökad kännedom om skolan.