Sök på webbplatsen

Mikrostöd- Farmers Market Vikbolandet

Projektinformation

Projektperiod:
2021-12-01 - 2022-07-30
Geografiskt område:
Norrköpings kommun
Projektägare:
Farmers market Vikbolandet ideell förening
Budget:
Budget: 39 960 kr, Beviljat stöd: 39 960 kr, Privat finansiering:180 h Ideellt arbete
Kontaktperson:
Maria Persson

Innehåll

Inom delaktiviteten ska genomförarna skapa en fysisk plats där hobbyodlare och intresserade kan samlas för att byta idéer, erfarenheter och produkter med varandra. En manskapsbod ska köpas in och anpassas för ändamålet. Bodens ska placeras på Karlslund Rönö där deltagarna får en monter för att presentera sina produkter. Inom delaktiviteten ska en logotyp för nätverket tas fram och verksamheten ska marknadsföras med skyltar och informationsmaterial samt med en invigningshelg för allmänheten. 

Syfte

Projektets syfte är att och öka samverkan mellan hobbyodlare, småskaliga producenter och intressenter av självhushållning på Vikbolandet.

Mål

Målet med delaktiviteten att skapa en fysisk plats där odlare och producenter kan byta produkter och kunskap med varandra och tillgängliggöra sina produkter för allmänheten.