Sök på webbplatsen

Mikrostöd-Marin utställning om livet i Östersjön

Projektinformation

Projektperiod:
2022-02-24 - 2022-08-30
Geografiskt område:
Söderköpings kommun
Projektägare:
Naturskyddsföreningen i Söderköping
Budget:
Budget: 39 400 kr, Beviljat stöd: 39 400 kr, Privat finansiering: 300 h ideellt arbete
Kontaktperson:
Julia Pernes

Innehåll

Inom delaktiviteter ska genomförarna skapa en interaktiv utställning om Östersjön. Genom utställning vill man öka kunskapen om Östersjön, dess nyckelarter och mående men även reda ut missuppfattningar som förekommer om olika företeelser i havet. Utställningen kommer sättas upp på Edgards på Lagnö (Sankta Annas turistinformation) och kommer vara öppen och gratis för alla men främst rikta sig till familjer. Arbetet med att planera och genomföra utställningen kommer i huvudsak att utföras ideellt av Julia Pernes, marinbiolog och upphovsman till projektet. Aktiviteterna inom projektet är faktasökning och textproduktion, insamling av bildmaterial, grafisk design och tryck av informationsvepor, montering av akvarier med bl.a. spigg och tångsnälla, tillverkning av kreativa installationer, montering av ljudinstallation och marknadsföring. Marknadsföringen kommer ske i form av artiklar i lokala tidningar, affischer och sociala media såsom Facebook och Instagram.

Syfte

Syftet med delaktiviteten är att öka kunskapen om Östersjön och dess miljö, natur och djurliv.

Mål

Målet med delaktiviteten är en utställning om Östersjön som kommer vara öppen för allmänheten under sommaren 2022.