Sök på webbplatsen

Attraktivare golfklubb med bättre vatten och bättre miljö

Projektinformation

Projektperiod:
2022-04-29 - 2022-12-31
Geografiskt område:
Mönsterås kommun
Projektägare:
Mönsterås Golfklubb
Budget:
Totalt 355 000 kr varav 270 000 kr i stöd från Kustlandet, 60 000 kr från Mönsterås kommun och 25 000 kr egen medfinansiering. Därutöver bidrar också medverkande med 200 timmar ideellt arbete.
Kontaktperson:
Carl-Erik Molin

Innehåll

Bakgrund

Golfbanan ligger ca 800 m väster om E22, nära Mönsterås högstadie- och gymnasieskola och alltså mycket nära Mönsterås centrum. Banan är en äldre 9-hålsanläggning, vi har nyligen utökat banområdet med flera nya utslagsplatser för att möta medlemmars och gästers önskemål. Denna utökade del av banan samt övningsområde bevattnas manuellt från ett antal dammar inom banområdet. Vi är i dag ca 400 medlemmar i klubben (snitt 1200 i golfklubbar med 18-hål) och vi vill fortsätta utveckla områdets attraktion för att få flera medlemmar, framför allt yngre och damer. Banans läge och beskaffenhet är sådan att banan kan vara öppen längre tider än de närmaste banorna som ligger i Oskarshamn och Kalmar. Inom banområdet finns sedan ett år tillbaka en discgolfanläggning som vi delar vissa utrymmen med, typ omklädnad. Vår förhoppning är att denna aktivitet också drar till sig yngre som kanske också kan tänka sig att pröva på golf. Inom banområdet löper också en populär vandringsled. Våra gäster har ökat i antal och banan med flera utslagsplatser har uppskattats av medlemmar och gäster.

Klubben har idag två mindre byggnader på området, kansli och omklädnadsbyggnad, en bagbod och ett litet förråd. Vid parkeringen finns också ett antal ställplatser för gäster. I omklädnadsbyggnaden finns separat omklädnad med dusch för både dam och herr. Det är också i denna byggnad som gäster på ställplatser erbjuds duschmöjlighet. Vattnet kommer från egen borrad brunn med filteranläggning och avloppet är kopplat till nyligen godkänd trekammarbrunn med infiltration.

För att utveckla verksamheten och öka banans attraktivitet skulle vi vilja bygga ett automatiskt bevattningssystem för den utökade delen med utslagsplatser och övningsområde och använda vatten från de dammar som finns inom banområdet. Det nya banområdet bevattnas idag manuellt vilket är tidskrävande och slösar med vatten. Vi räknar med att spara vatten genom att automatiskt vattna på nätter samtidigt som vi återanvänder vatten. Flera åkerarealer avvattnas till dammarna och använder vi vattnet innebär det att vattnet ytterligare renas från fosfor och kväve innan det går vidare ut i Mönsteråsviken. För att förbättra servicen för golfare, discgolfare och vandrare skulle vi samtidigt vilja bygga en miljötoalett som drivs av sol och vind. Den nya toaletten är tänkt att placeras ute på golfbanan alldeles intill motionsspåret.

Klubben äger inte marken på golfbanan. Vi har upprättat nyttjanderättsavtal med berörda markägare. Toaletten byggs på kommunens mark, bygglov krävs ej, och markägaren upplåter marken för toaletten.

Genomförande och aktiviteter

Detaljplanering.
Inköp av material och upphandling av entreprenadtjänster för bevattningen.
Anläggning av automatiskt bevattningssystem med grävning för 800 m PEM-slang, dim 32/40, nedläggning av slang och handgrävning vid kopplingspunkter. Inkoppling av totalt 40 st sprinkler, anslutning till automatik, uppkoppling för fjärrstyrning och programmering.
Kontroll och provdrift.

Inköp miljötoalett.
Grundläggning för miljötoalett.
Anläggning av miljötoalett.
Kontroll och funktion.

Samordning, projektledning och administration av entreprenader och eget arbete enligt ovan.

Syfte

Främja golfklubbens verksamhet i synnerhet samt idrott och friluftsliv i Mönsterås kommun i allmänhet.

Mål

Kvantitativa mål:
Ett nytt automatiskt bevattningssystem av klubbens golfbana
En ny miljötoalett, allmänt tillgänglig och öppen året runt.

Kvalitativa mål:
Golfbanan har högre standard och attraktivitet.
Enklare och effektivare skötsel av banan.
Bättre service för golfare, discgolfare och vandrare.
Mönsterås kommun stärkt som plats att bo på och besöka

På längre sikt
Bevattningen av golfbanan minskar utsläpp av fosfor och kväve till Östersjön genom att huvuddelen av näringen från dammarna tas upp av banans gräs.
Med en bättre och attraktivare bana kan vi få flera medlemmar, bredda vår verksamhet bland yngre och kvinnor samt välkomna fler gäster.
Genom att mindre tid behöver läggas på att bevattna och sköta banan kan mer tid ägnas åt utveckling av klubbens verksamhet.