Sök på webbplatsen

Båtramp Mauritzberg

Projektinformation

Projektperiod:
2022-05-05 - 2023-05-31
Geografiskt område:
Norrköpings kommun
Projektägare:
Mauritzbergs Villaägareförening
Budget:
Total budget 91 500 kr varav hela är stöd ifrån Kustlandet. Därutöver bidrar medverkande i projektet med 130 timmar ideellt arbete.
Kontaktperson:
Tomas Svedman

Innehåll

Bakgrund

I Mauritzbergs finns åretruntboende som samsas med sommarboendegäster varav cirka 80 hushåll är ansluta till Villaägareföreringen. Eftersom Mauritzberg ligger i anslutning till kustland och intill Bråviken så innebär det att många av de boende vill njuta av Bråvikens möjligheter och det är många som är båtägare i området. Det finns en plats som skulle kunna användas som båtramp men det kräver nybyggnation av en ramp.

Genomförande och aktiviteter

Båtiläggningsrampen skall tillverkas i betong på plats.
Förberedelser och planering
Markarbete med maskinförare och föreningsmedlemmar för att förbereda marken
Tillverkning av gjutformar i trä
Gjutning av betong på plats
Markarbete för att få den gjutna betongen på plats
Förankring av betongen.
Tillverkning av brygga
Samordning, projektledning och administration av entreprenader och eget arbete enligt ovan

Syfte

Underlätta och främja båtlivet och i förlängningen av detta gynna den pågående men långsamma etableringen av permanenta bostäder och fritidshus samt också utveckling av glesbygden i regionen runt Mauritzberg.

Mål

Kvantitativa mål:
En ny båtramp med tillhörande brygga för i och upptagning av båtar färdig att tas i bruk för användning
En ny service till båtägare.

Mål på lång sikt:
Målet i regionen är att skapa och utveckla en hållbar, långsiktig båthamn och även gästhamnsverksamhet. Genom utveckling av verksamheten kan regionen expandera och antalet nöjda boende kan öka. På lång sikt vill Mauritzbergs villaägareförening kunna ta del av ett fungerande båtliv.