Sök på webbplatsen

Mönsterås Horse Arena - Häradsvallen

Projektinformation

Projektperiod:
2016-12-02 - 2018-12-31
Geografiskt område:
Mönsterås kommun
Projektägare:
Strokkur Islandshästförening
Budget:
Totalt 949 600 kr
Kontaktperson:
Louise Lindberg

Innehåll

Projekt omfattar första delen av en projektering av Mönsterås Horse Arena – Häradsvallen. Det blir en hästanläggning som kombinerar rena hästverksamheter med tillhörande service och vård som veterinär, hovslageri, kiropraktor och massör i byggnaderna samt annan service för människor så som möjlighet till förtäring, träning, övernattning mm. Det kommer även finnas en ridskola på anläggningen och därigenom möjlighet till hästaktiviteter även för dom som ej har tillgång till egen häst. Visionen är att bygga en anläggning med en stallmiljö och en service som är attraktiv för hästägare inom alla hästsporter, båda att vistas på till vardags men även tävlingar och andra evenemang. Det ska bli en hästanläggning som sätter Mönsterås på kartan för hästsporten i allmänhet och islandshästsporten i synnerhet då anläggningen kommer innehålla en godkända inomhusovalbana för tävling av Islandshästar.

Genomförande och aktiviteter

Det övergripande ansvaret för styrning, koordination, engagemang och administration av projektet ligger på Strokkur Islandshästförening. Projektet hålls samman av en projektledare som ansvarar för projektets koordinering, administration och resultat. En projektgrupp bestående av representanter från samtliga hästföreningar delaktiga i projektet och övriga intressenter (bl.a. Strokkur, Mönsterås Ridklubb, Emådalens Western Riders och Mönsterås kommun) övervakar och stödjer projektledaren. Projektet består av följande delaktiviteter.

Föreläsningar
- Hästens fysiologi, termoreglering samt närmiljö
- Hästverksamhet och varumärke
- Hästen och miljön
Utbildningar som ska bidra till korrekt utformning av Mönsterås Horse Arena.
 
Studieresor
Studieresor inom Sverige, till Danmark och Island för att se andra anläggningar och dra lärdom av andras erfarenheter. 

Ritningar
Konsulter tar fram underlag för bygglovshandlingar, skisser över området med samtliga enheter inritade samt beräkningar för att lokalisera lämplig placering av byggnader. Konsulter tar också fram ritningar över samtliga byggnader som tillhör kärnverksamheten (d.v.s. de byggnader som tillhör hästverksamheten; ridhus stallar mm). 

Affärs- samt verksamhetsplan
Affärs – och verksamhetsplaner kommer tas fram för samtliga enheter på anläggningen. Häradssparbanken i Mönsterås kommer att bistå med rådgivning och stöd kring ekonomifrågor (se bilaga; Häradssparbanken Mönsterås). 

Finansieringsplan
Finansieringsplan kommer att tas fram för uppbyggnad av området Mönsterås Horse Arena – Häradsvallen. Häradssparbanken i Mönsterås kommer att bistå med rådgivning och stöd kring ekonomifrågor.


Syfte

Visionen är att skapa en hästanläggning som är något utöver det vanliga, en öppen och livaktig anläggning som engagerar alla samhälls- och åldersgrupper. En idrottsanläggning för all hästsport. Det ska skapa fler arbetstillfällen och sätta Mönsterås på en självklar plats på den svenska hästsportskartan – oavsett disciplin.

Mål

1. Medlemmarna (i föreningarnas) support
2. En förankring hos samarbetspartner inom hästrelaterade- och icke hästrelaterade företag samt föreningar.
3. Ringa in fler verksamhetsområden lämpade för Mönsterås Horse Arena – Häradsvallen
4. Skiss/situationsplan av Mönsterås Horse Arena – Häradsvallen
5. Exteriöra och interiöra ritningar på byggnaderna
6. Formulera affärsplan samt verksamhetsplan för Mönsterås Horse Arena - Häradsvallen
7. Finansieringsplan

I projektet förlängning är förhoppningen att anläggningen ska byggas för att främja bygdens utveckling.