Sök på webbplatsen

                    

Stöd till utvecklingsprocesser

Inom det här projektet vill vi uppmuntra byalag, föreningar och andra lokala grupper att starta processer för att utveckla och stärka attraktiviteten i sin bygd. Med definitionen "Smart Villages" menas att man utgår från sin landsbygds tillgångar och de tillgängliga kunskaper som finns och tar tillvara förmågan till initiativ.Vi vill uppmuntra till ”Smart Villages” genom att starta processer där de lokala förutsättningarna undersöks och gemensamt kunna ta fram lösningar för att möta lokala utmaningar. Lösningarna kan exempelvis vara innovativa inom ny teknik och digitalisering, hållbarhet, service eller att skapa engagemang.

Så är ni en samhällsförening, ett byalag eller annan lokal organisation kan ni nu söka stöd för att starta en utvecklingsprocess. Inom processen kan följande aktiviteter ingå:

Processmöten

Grunden för att starta en lokal utvecklingsprocess är att alla i bygden känner sig delaktiga. Det kan krävas ett antal möten, workshops och det kan även behövas expertkunskap, föreläsare eller en extern moderator. En del eller hela processen kan exempelvis vara för att ta fram en lokal utvecklingsplan eller genomföra en Lokalekonomisk analys (LEA)

Studieresa/Föreläsare

Som en delaktivitet kan ni genomföra en inspirationsstudieresa. Det kan vara till platser som finns med i "Smart Villages" listan med goda exempel som finns tillgänglig på Kustlandet eller till egna initiativ. Vill ni istället bjuda in föreläsare med kunskap om bygdeutveckling är det möjligt och även föreläsningar inom fokusområden som identifierats under processen kan vara en delaktivitet.

Digital kommunikation

Det är viktigt att alla i bygden känner sig delaktiga i processarbetet. Vi uppmuntrar därför er att jobba med sociala medier eller nyhetsbrev för att kommunicera om processen. Behöver ni ta fram eller uppdatera er hemsida är det möjlig att söka stöd för det. 

Information/kommunikation

Inom processen kan de behövas tas fram tryckt informationsmaterial eller skapas nyhetsbrev för att främja engagemang och delaktighet. 

Innovation

Ny teknik och innovativa digitala lösningar kan vara en möjlig lösning för er bygd. Det kan exempelvis vara digitala plattformar eller appar för samåkning, återbruk eller arbetskraft. Som en delaktivitet i processen kan ni undersöka dessa möjligheter med hjälp av sakkunniga experter.

För att ansöka om stöd för att starta en utvecklingsprocess börja med att fylla i intresseanmälan och skicka till anette@kustlandet.com. 

Här hittar ni intresseanmälan 

Kontakta Anette på Kustlandet om ni har några frågor.
tel 0493-530 71. mobil 0730 45 87 85
anette@kustlandet.com

 

Processerna kommer ingå som delaktiviteter i projekt Smarta lokala UtvecklingsProcesser med stöd från lokalt ledd utveckling inom landsbygdsfonden och Kustlandets kommuner.